M A Ramesh Madathodan
M A Ramesh Madathodan Profile
സ്ഥലം : Nilambur
ജന്മദിനം : 00-00-0000
ലിംഗം : ആണ്‍
ചേര്‍ന്ന നാള്‍ : 07-11-2015
എന്‍റെ സന്ദര്‍ശകര്‍ : 286
എന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍

M A Ramesh Madathodan born in 1998 20th may at perumbiladu village in Chungathra panjayathu in malappuram district on kerala. In 2013 completed his S S L C at kmhss karulai and attended for higher studies in Ghss moothedath, at the same time he was a student of Asap Kerala (Additional Skill Acquisition Programme that he completed in 2013 and attended amal college for his degree English literature education.മൊത്ത കവിതകള്‍ : 26 / 9170
ഈ വെബ്സൈറ്റില്‍ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കവിതകള്‍ : 0
ഈ വെബ്സൈറ്റില്‍ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കവിതകള്‍ : 0
പുതിയതായി ചേര്‍ത്ത കവിതകള്‍(Latest Poem by 0)
Not connected :