മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
സ്നേഹ വിരുന്ന്(Sherley Thankam Abraham )10622-03-2023 09:50:03 AM
റോസാ ആൽബ അരങ്ങേറ്റ നിറവിൽ(Sherley Thankam Abraham )4922-03-2023 09:38:29 AM
വചനം വചനം തിരുവചനം (Sherley Thankam Abraham )4722-03-2023 12:09:07 AM
ഈത്തപ്പഴം(Abu Wafi Palathumkara )5316-03-2023 04:58:53 PM
ദാഹജലം(Ezhuthum Chindhakalum )6805-03-2023 08:46:46 AM
നോമ്പ് (Abu Wafi Palathumkara )6525-02-2023 09:46:21 AM
ചെറു ചുവടുകൾ(Leeya Sara Johnson)8822-02-2023 03:43:17 PM
പ്രണയം(SHAJI NADARAJAN)18116-02-2023 05:31:51 PM
പണയ ഉരുപ്പടി (Abu Wafi Palathumkara )6015-02-2023 04:28:39 PM
പണയ ഉരുപ്പടി (Abu Wafi Palathumkara )3615-02-2023 04:28:33 PM
പണയ ഉരുപ്പടി (Abu Wafi Palathumkara )3915-02-2023 04:27:54 PM
സ്നേഹത്തി൯ പാനപാത്രം(.yash)12709-02-2023 11:52:42 AM
രാധിക (wanderthirst)10226-01-2023 01:51:46 PM
സ്നേഹം(.yash)23211-01-2023 02:54:45 PM
പ്രിയപ്പെട്ട മരങ്ങളേ... (otteri selvakumar)11605-01-2023 07:30:21 PM
ഉപ്പ(Abu Wafi Palathumkara )9027-12-2022 10:11:05 AM
dffd(Francis)8503-12-2022 12:38:45 PM
ജീവിതം(Neethy V)28520-11-2022 03:53:47 PM
അക്ഷരദീപങ്ങൾ...(Soumya)17708-10-2022 09:39:00 PM
വിനയം vs വിധേയത്വം(Jisa Binu)13308-10-2022 05:48:50 PM
Not connected :