Thomas Muttathukunnel
Thomas Muttathukunnel Profile
സ്ഥലം : Lugano, Switzerland
ജന്മദിനം : 05-05-1952
ലിംഗം : ആണ്‍
ചേര്‍ന്ന നാള്‍ : 02-01-2016
എന്‍റെ സന്ദര്‍ശകര്‍ : 549
എന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍

Erumelikku adutthu Vechoochira enna gramatthil janicchu. 1980-thil upajeevanamargam thedi Switzerlandil etthi. Malayala baashaye ammayeppole snehikkunnu. Kavithakal valareyere ishttappedunnu.മൊത്ത കവിതകള്‍ : 20 / 9182
ഈ വെബ്സൈറ്റില്‍ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കവിതകള്‍ : 0
ഈ വെബ്സൈറ്റില്‍ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കവിതകള്‍ : 0
പുതിയതായി ചേര്‍ത്ത കവിതകള്‍(Latest Poem by 0)
Not connected :