മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
കാരറ്റ് തിന്നുന്നവര്‍(Sithuraj)13824-12-2010 05:46:23 PM
വേശ്യാബിംബങ്ങള്‍(Sithuraj)13324-12-2010 05:01:15 PM
Not connected :