മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
അലഞ്ഞിടുന്നു (profpa Varghese)28628-01-2018 06:37:28 AM
മരണത്തിന്റെ വഴികൾ (profpa Varghese)11726-01-2018 11:06:45 AM
പ്രതികാരം (profpa Varghese)8925-01-2018 07:39:00 AM
ചങ്ങലകളറക്കൂ! (profpa Varghese)10124-01-2018 06:48:24 AM
പ്രകാശമിരുട്ടിലേക്കുള്ള വഴി(profpa Varghese)9923-01-2018 07:23:33 AM
പ്രേമിക്കുന്നോരങ്ങൊരുമിക്കട്ടെ(profpa Varghese)59422-01-2018 07:25:08 AM
കറക്കം (profpa Varghese)7021-01-2018 12:00:07 PM
കാടത്തം (profpa Varghese)6220-01-2018 09:37:45 AM
‘വിർച്വൽ' യഥാർഥ്യങ്ങൾ (profpa Varghese)4819-01-2018 06:20:17 AM
തീരാദാഹം (profpa Varghese)6718-01-2018 06:51:49 AM
വരൂ ഒരുമിച്ചു പോകാം (profpa Varghese)12217-01-2018 06:53:37 AM
നീരൂറ്റിക്കുടിച്ചു (profpa Varghese)16216-01-2018 12:25:16 PM
'വിർച്വൽ' യഥാർഥ്യങ്ങൾ (profpa Varghese)5015-01-2018 07:01:51 AM
കോരന്റെകുമ്പിളിലെകഞ്ഞികുറഞ്ഞു(profpa Varghese)6214-01-2018 10:53:31 AM
പരേതാത്മാക്കൾ (profpa Varghese)3913-01-2018 09:31:00 AM
ദൈവകിങ്കരന്മാർ (profpa Varghese)2712-01-2018 06:32:01 AM
സൂപ്പർമാൻ (profpa Varghese)4311-01-2018 07:41:18 AM
കൂട്ടത്തിന്റെ കൂടെ(profpa Varghese)5710-01-2018 08:11:39 AM
മോഹിക്കുന്നതെല്ലാംകയ്യിലൊതുക്കണം(profpa Varghese)7209-01-2018 10:34:00 AM
ഒന്നുമറിയാതെ (profpa Varghese)5808-01-2018 07:52:08 AM
Not connected :