തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കവിതകള്‍

കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം വ്യക്തികള്‍ തീയതി
ബാഗ്ദാദ്-മുരുകന്‍ കാട്ടാകട(prakash)707219-07-2011 07:25:00 PM
രാത്രി പെയ്ത മഴ(prahaladan)5624223-07-2011 11:39:22 AM
കരയുന്നവര്‍ ചിരിക്കും (Boban Joseph)458229-07-2011 03:11:59 PM
തനിയാവര്‍ത്തനം (sylaja)354215-08-2011 10:19:53 PM
ഹൃദയ ഗീതം (aneesajmal)333210-05-2012 11:54:27 AM
നിഷ്കളങ്കന്‍(aneesajmal)357210-05-2012 03:48:09 PM
നെഞ്ചില്‍ കുടുങ്ങിയ വാക്കുകള്‍ (vtsadanandan)530223-08-2012 11:01:54 PM
മനസ്സ് ഒരു കണ്ണാടി.(anju)591226-09-2012 01:37:55 PM
മരണം @(Mujeebur Rahuman)279205-10-2012 05:06:13 PM
വിവേകി(venugopal)169213-12-2012 04:42:30 PM
ആര്‍ദ്ര മഴ (venugopal)324214-12-2012 12:09:58 PM
എന്‍റെ പ്രണയിനി (venugopal)613214-12-2012 12:29:27 PM
എന്‍റെ കാമുകിക്ക്(aneesh kumar)457216-12-2012 02:46:23 PM
കൈയ്യബദ്ധം(venugopal)310217-12-2012 11:58:16 AM
ആലപ്പുഴ (vtsadanandan)210229-01-2013 11:09:44 PM
ബാലവേല (vtsadanandan)398202-02-2013 01:08:38 AM
പ്രണയം ബാക്കിയാക്കുന്നത് ..(Abdul shukkoor.k.t)532204-04-2013 01:30:39 PM
സാക്ഷി(VIJIN)260201-07-2013 11:42:39 AM
ജന്മദിനാശംസകൾ (HARIKUMAR.S)15732209-08-2013 11:28:32 AM
നീ(പ്രകാശന്‍)267231-08-2013 08:23:13 PM
Not connected :