മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
പ്രാശനം(Nandakumar.N.R)7704-06-2022 03:24:42 PM
സ്നേഹവാടിയിൽ(Vinodkumarv)16431-05-2022 10:50:02 PM
ലിംഗോളജിസ്റ്റുകൾ (Vinodkumarv)10819-05-2022 12:21:01 AM
പുതു വിഭാതം(Nandakumar.N.R)10314-05-2022 08:44:09 PM
പുതു വിഭാതം(Nandakumar.N.R)8414-05-2022 08:42:24 PM
കാററ്(Shinekumar.A.T)16122-04-2022 04:44:13 PM
ഒപ്പം(Jithin L)23922-04-2022 09:08:37 AM
സ്നേഹം(Jithin L)28322-04-2022 09:07:23 AM
നിനക്കായ്(Shinekumar.A.T)20118-04-2022 02:27:05 PM
ഒരുത്തിയും ഒരുത്തനും(Vinodkumarv)19225-03-2022 12:42:08 PM
നിൻ്റെ വിപ്ലവം(Aneesh Karatt)18014-03-2022 03:53:12 PM
നിന്റെ വിപ്ലവം(Aneesh Karatt)11714-03-2022 03:52:59 PM
ചൂട്(Abu Wafi Palathumkara )19605-03-2022 04:44:27 PM
പുതിയ പല്ലവി(Shinekumar.A.T)12801-03-2022 02:34:54 PM
നിലാവേ..(Shinekumar.A.T)18001-03-2022 02:32:19 PM
കാലം(Shinekumar.A.T)20501-03-2022 02:29:05 PM
വഴിവിളക്ക്(Shinekumar.A.T)18328-02-2022 04:20:04 PM
കർപ്പൂരം(Shinekumar.A.T)12725-02-2022 02:49:03 PM
നീ (Hakkim Doha)41418-02-2022 08:32:04 PM
ഇഷ്‌ക് (Hakkim Doha)23318-02-2022 04:42:14 AM
Not connected :