മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
യാത്ര പറയാതെ (Ajulal.A)20313-05-2016 05:55:48 PM
കട്ടൻ ചായ(Ajulal.A)112627-04-2016 11:57:56 PM
സ്വപ്നം (Ajulal.A)31825-04-2016 01:36:44 PM
ഭൂതം (Ajulal.A)16725-04-2016 01:29:49 PM
മൈമുന(ഖസാഖിൻ്റെ ഇതിഹാസം) (Ajulal.A)14525-04-2016 11:54:58 AM
ഗ്രീഷ്മം (Ajulal.A)23124-04-2016 11:11:07 PM
അമ്മയും രാത്രിമഴയും (Ajulal.A)17624-04-2016 11:06:04 PM
ഒാർമ്മപ്പൂക്കൾ (Ajulal.A)35924-04-2016 11:01:53 PM
എൻ്റെ പ്രണയം (Ajulal.A)51824-04-2016 10:58:13 PM
ചെമ്പരത്തി (Ajulal.A)57524-04-2016 10:47:32 PM
മൗനം (Ajulal.A)23424-04-2016 03:37:12 PM
നഷ്ടബോധത്തിൻ നിഴലിൽ (Ajulal.A)32824-04-2016 03:30:50 PM
പൊയ്മുഖങ്ങൾ (Ajulal.A)13824-04-2016 03:22:27 PM
ആരാണ് ഞാൻ? (Ajulal.A)19822-04-2016 09:33:39 PM
സ്വതന്ത്രൻ (Ajulal.A)9522-04-2016 07:59:29 AM
എൻ്റെ കുലം (Ajulal.A)9121-04-2016 10:54:39 PM
പിറവി (Ajulal.A)25121-04-2016 04:33:53 PM
നിർത്തൂ ഈ വിവേചനം!!!(Ajulal.A)16221-04-2016 07:24:17 AM
തൂലിക(Ajulal.A)11121-04-2016 07:17:36 AM
തൂലിക(Ajulal.A)15820-04-2016 07:29:42 PM
Not connected :