മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
ഓര്‍മ്മകള്‍(Deepak G Nair)22409-11-2013 10:12:12 PM
ചുവന്ന ചിന്തകള്‍ (Deepak G Nair)19409-11-2013 10:08:53 PM
ബാല്യം(Deepak G Nair)20513-10-2013 01:41:29 PM
വൃദ്ധവിലാപം (Deepak G Nair)16111-10-2013 09:25:02 PM
മരണമില്ലാത്തവര്‍ (Deepak G Nair)21007-10-2013 10:06:05 PM
മതിലുകള്‍ (Deepak G Nair)26805-10-2013 06:52:11 PM
വെറുതെ ഒരു സ്വപ്നം (Deepak G Nair)36104-10-2013 08:49:25 PM
ഗുരുവിനോട് (Deepak G Nair)17602-10-2013 09:08:55 PM
ബലിക്കാക്ക (Deepak G Nair)27502-10-2013 04:49:07 PM
മുത്തശ്ശി(Deepak G Nair)22102-10-2013 04:35:37 PM
എന്റെ നാട്‌(Deepak G Nair)31502-10-2013 04:24:55 PM
മരം ഒരു വരം (Deepak G Nair)275402-10-2013 04:21:30 PM
സ്നേഹകാലം (Deepak G Nair)18930-09-2013 11:59:20 PM
വിളിക്കാത്ത അതിഥി(Deepak G Nair)18030-09-2013 11:54:47 PM
കടല്‍ പറഞ്ഞ കഥ (Deepak G Nair)18430-09-2013 11:40:34 PM
ഇരുളു വീഴും മുന്‍പേ (Deepak G Nair)19330-09-2013 11:27:54 PM
പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന്(Deepak G Nair)39130-09-2013 11:23:51 PM
പകലിനോടിത്തിരി പരിഭവം(Deepak G Nair)24030-09-2013 11:14:30 PM
Not connected :