മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
കാലച്രകം കറങ്ങുന്നു.(Dheeraj das[Mangad])26129-05-2014 09:38:14 PM
ഓര്‍മ്മയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത്‌ (Dheeraj das[Mangad])23521-01-2013 12:51:34 PM
അസ്തമയം(Dheeraj das[Mangad])69912-09-2012 11:00:26 AM
കറുത്ത കൈകള്‍(Dheeraj das[Mangad])21206-09-2012 07:33:20 PM
സമയം (Dheeraj das[Mangad])141613-07-2012 04:21:17 PM
Not connected :