മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
രക്ത സൂനങ്ങൾ(HARIKUMAR.S)14525-02-2019 01:55:00 PM
ഓർമ്മകൾ(HARIKUMAR.S)50314-02-2019 04:02:45 PM
ഉടഞ്ഞു പോയ ബിംബങ്ങൾ (HARIKUMAR.S)35401-10-2013 01:16:10 PM
കണ്ണുകൾ പറഞ്ഞത്(HARIKUMAR.S)267009-08-2013 04:41:09 PM
താമസമേന്തെ(HARIKUMAR.S)130709-08-2013 12:32:28 PM
ജന്മദിനാശംസകൾ (HARIKUMAR.S)1571109-08-2013 11:28:32 AM
എന്റെ എന്റേതുമാത്രം (HARIKUMAR.S)36729-06-2013 12:37:10 PM
ഭഗ്നാശൻ (HARIKUMAR.S)27914-06-2013 05:27:08 PM
നിസ്വൻ(HARIKUMAR.S)27814-06-2013 05:21:21 PM
മിഴിനീര്‍ത്തു നോക്കവേ (HARIKUMAR.S)52713-06-2013 02:00:36 PM
ചുംബനം(HARIKUMAR.S)61313-06-2013 01:24:04 PM
വഴികൾ(HARIKUMAR.S)35604-06-2013 02:08:17 PM
മോഹം (HARIKUMAR.S)50804-06-2013 12:43:21 PM
അമ്മ (HARIKUMAR.S)42027-05-2013 02:13:39 PM
പ്രണയ തീരത്ത് (HARIKUMAR.S)37324-05-2013 02:31:01 PM
ധന്യൻ (HARIKUMAR.S)26320-05-2013 02:06:31 PM
എഴുതാൻ മറന്ന ആമുഖം(HARIKUMAR.S)35418-05-2013 02:36:46 PM
ഇരുൾ (HARIKUMAR.S)36016-05-2013 05:32:21 PM
മിഴി(HARIKUMAR.S)40413-05-2013 03:29:32 PM
കൃഷ്ണഗീതി (HARIKUMAR.S)33110-05-2013 02:32:09 PM
Not connected :