മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
നീ (Hakkim Doha)36918-02-2022 08:32:04 PM
ഇഷ്‌ക് (Hakkim Doha)20418-02-2022 04:42:14 AM
ഇഷ്ക് (Hakkim Doha)13118-02-2022 03:45:11 AM
ഭ്രാന്ത് പൂക്കുന്നിടം (Hakkim Doha)33413-02-2022 02:43:43 AM
നീ (Hakkim Doha)13513-02-2022 02:40:44 AM
നീ (Hakkim Doha)9513-02-2022 02:40:26 AM
ഓർമ (Hakkim Doha)14812-02-2022 02:16:52 AM
ഓർമ (Hakkim Doha)9012-02-2022 02:16:46 AM
പ്രണയം (Hakkim Doha)15811-02-2022 12:35:11 PM
പ്രണയം (Hakkim Doha)9411-02-2022 12:35:09 PM
പ്രണയം (Hakkim Doha)8311-02-2022 12:34:56 PM
നീ (Hakkim Doha)10309-02-2022 02:06:33 AM
ഗ്രുഹാതുരത്വം (Hakkim Doha)8929-12-2021 01:40:12 PM
ഗ്രുഹാതുരത്വം (Hakkim Doha)5529-12-2021 01:39:58 PM
ഗ്രുഹാതുരത്വം (Hakkim Doha)4929-12-2021 01:39:42 PM
വീണ്ടും നമുക്കൊന്നു പുനർജനിക്കാം(Hakkim Doha)54809-02-2021 05:01:24 AM
ഇവിടം സ്വർഗ്ഗമാകും (Hakkim Doha)5901-06-2020 04:38:03 AM
നമ്മൾ പിന്നേം നമ്മളാകും (Hakkim Doha)9101-06-2020 02:34:34 AM
പ്രവാസി (Hakkim Doha)4326-05-2020 04:19:19 AM
പ്രണയം പൂക്കുന്നിടം (Hakkim Doha)11026-05-2020 04:10:45 AM
Not connected :