മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
😭😭അച്ഛന്‍റെ വിയോഗം😭😭✍ (Jyotheesh k nair)5319-10-2019 02:43:20 AM
♥️♠️വേർപാട്♠️♥️(Jyotheesh k nair)23519-10-2019 02:25:41 AM
പെങ്ങൾ(Jyotheesh k nair)11818-10-2019 01:39:50 AM
■■■❤പ്രണയ സ്വപ്നം❤■■■ (Jyotheesh k nair)47112-10-2019 05:41:12 AM
സായാഹ്നമേ സഖീ (Jyotheesh k nair)6712-10-2019 05:27:25 AM
♤♤♤നീയാര് ???♤♤♤ (Jyotheesh k nair)6112-10-2019 05:20:10 AM
Not connected :