മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
കൊഴിഞ്ഞു വീണ വസന്തങ്ങൾ (Thomas Muttathukunnel)51119-06-2016 12:53:26 PM
തപസ്സ് (Thomas Muttathukunnel)27718-06-2016 04:26:18 PM
മിനിക്കുട്ടി (Thomas Muttathukunnel)36916-06-2016 12:33:53 AM
മാതൃവിയോഗം (Thomas Muttathukunnel)9712-06-2016 05:58:03 PM
ഭീമസേനന്റെ തിരിച്ചുവരവ് (Thomas Muttathukunnel)22211-06-2016 04:49:50 PM
ആദാമിന്റെ അന്തരംഗം (Thomas Muttathukunnel)17807-03-2016 01:17:19 AM
"വേൾഡ്‌" മലയാളി(Thomas Muttathukunnel)34620-02-2016 04:54:47 AM
ഒരു ഭാരതീയന്റെ വിലാപം (Thomas Muttathukunnel)22207-02-2016 02:06:42 PM
ഉലകം സ്വർഗമാവില്ലേ...?(Thomas Muttathukunnel)19107-02-2016 01:26:41 AM
വിടവാങ്ങൽ (Thomas Muttathukunnel)115707-02-2016 12:09:34 AM
ആളും - പേരും (Thomas Muttathukunnel)44316-01-2016 03:20:29 AM
ദൈവത്തിൻ സ്വന്തം നാട് (Thomas Muttathukunnel)18411-01-2016 01:26:30 AM
മറവിയും... ഓർമ്മയും...(Thomas Muttathukunnel)23010-01-2016 03:32:29 AM
അഭിഷേകോൽസവം(Thomas Muttathukunnel)10107-01-2016 12:34:33 AM
വണ്ടിക്കാളകൾ (Thomas Muttathukunnel)14906-01-2016 03:41:52 AM
പൂജാമലരുകൾ(Thomas Muttathukunnel)12006-01-2016 01:34:39 AM
കാശ് (Thomas Muttathukunnel)37903-01-2016 01:28:27 PM
എന്റെ വാനംപാടി(Thomas Muttathukunnel)17203-01-2016 03:46:07 AM
ക്രിസ്തുമസ് ചിന്തകൾ(Thomas Muttathukunnel)14203-01-2016 02:16:06 AM
ക്രിസ്തുമസ് ചിന്തകൾ(Thomas Muttathukunnel)12303-01-2016 02:15:35 AM
Not connected :