മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
പല സംസാരങ്ങൾ(muneer agragami)17527-10-2015 03:16:16 PM
രക്ത നദി(muneer agragami)15027-10-2015 03:13:49 PM
തൂവൽ പോലെ(muneer agragami)39727-10-2015 03:11:50 PM
ബുദ്ധൻ്റെ നാട്ടിൽ(muneer agragami)14127-10-2015 03:08:10 PM
തേൻ തുള്ളിക്കവിതകൾ 157. തോരാമഴ(muneer agragami)19122-07-2015 03:03:51 PM
അധോലോക കവിതകൾ - 14- ഏകലവ്യൻ(muneer agragami)15922-07-2015 03:00:48 PM
തേൻ തുള്ളിക്കവിതക 158:വീഴ്ചയറിഞ്ഞവൾ(muneer agragami)15522-07-2015 02:59:46 PM
കാറ്റു പോകുവോളം(muneer agragami)16022-07-2015 02:58:45 PM
ഇനി അവൾക്കും പനിപിടിക്കും(muneer agragami)23322-07-2015 02:57:05 PM
കണ്ണീർത്തുള്ളി (muneer agragami)22822-07-2015 02:56:08 PM
നീ വലിച്ചെറിഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ നിന്ന്(muneer agragami)52022-07-2015 02:55:14 PM
അനുവാദമില്ലാതെ (muneer agragami)32422-07-2015 02:53:56 PM
മഴയിൽ ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്ത(muneer agragami)36622-07-2015 02:52:12 PM
അജ്ഞൻ(muneer agragami)15316-06-2015 01:42:50 PM
വട്ടമിടുന്നു(muneer agragami)12816-06-2015 01:41:08 PM
ആരാണു വെയിൽ ആരാണു മഴ?(muneer agragami)29716-06-2015 01:39:15 PM
പൂക്കൾപറന്നു പോയ വസന്തം(muneer agragami)26716-06-2015 01:37:36 PM
ഹൈക്കു -കനൽ ജീവിതം-(muneer agragami)22605-04-2014 06:31:29 AM
ശില്പി(muneer agragami)25405-04-2014 06:29:37 AM
Not connected :