മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
ഇന്‍ഷുറന്‍സ് തുക (prahaladan)31425-09-2011 03:06:40 PM
കഴുകിയ ഗ്ലാസില്‍ ചായ(prahaladan)44924-09-2011 06:55:27 PM
പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു കാര്യം(prahaladan)46823-09-2011 08:17:55 AM
ഭൂമി (prahaladan)33512-08-2011 10:14:09 AM
എതിര്‍പ്പ്(prahaladan)27412-08-2011 10:12:13 AM
തുമ്പിയുടെ പാട്ട്(prahaladan)42923-07-2011 12:08:44 PM
ഒരു പുലരിയോളം(prahaladan)56123-07-2011 12:05:27 PM
ഒരു മിഴിനീര്‍ത്തുള്ളിയുടെ ഓര്‍മ്മ(prahaladan)67323-07-2011 11:57:08 AM
ഓര്‍മ്മകളുടെ സുഗന്ധം(prahaladan)73623-07-2011 11:54:50 AM
ഉറക്കുപാട്ട്(prahaladan)126923-07-2011 11:49:18 AM
കത്തുന്ന വസന്തം(prahaladan)55423-07-2011 11:47:11 AM
കരിന്തിരി കത്തിയ പാട്ട്(prahaladan)61223-07-2011 11:44:04 AM
നാരായവേരുകള്‍(prahaladan)78223-07-2011 11:41:59 AM
രാത്രി പെയ്ത മഴ(prahaladan)562423-07-2011 11:39:22 AM
കറുകറെക്കറുത്തൊരു പെണ്ണാണ് (prahaladan)67230-12-2010 09:40:38 AM
നീലത്താമര(prahaladan)71430-12-2010 09:30:03 AM
ആത്മാവിന്‍ പുസ്തകതാളില്‍..(Aathmaavin pusthakathaalil)(prahaladan)81627-12-2010 07:10:39 PM
സുഖമാണീ നിലാവ് (Sukhamaani nilaavu)(prahaladan)58027-12-2010 07:05:26 PM
മൗനസരോവരമാകെ ഉണര്‍ന്നു(Mounasarovaramaake unarnnu)(prahaladan)54427-12-2010 07:04:15 PM
ഏകാന്ത ചന്ദ്രികേ(Ekaantha chandrike)(prahaladan)53827-12-2010 07:02:30 PM
Not connected :