മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
നീറ്റൽ(profpa Varghese)29408-03-2018 08:26:20 AM
സന്തുഷ്ട കുടുംബ൦ (profpa Varghese)19806-03-2018 06:58:03 AM
കറക്കം (profpa Varghese)7003-03-2018 11:12:12 AM
അടിച്ചുപൊളിക്കൂ(profpa Varghese)5926-02-2018 06:55:33 AM
അടിമകൾ (profpa Varghese)8324-02-2018 07:00:29 AM
ഒന്നിനും നേരമില്ല (profpa Varghese)12522-02-2018 07:59:07 AM
കിളിക്കൂട് (profpa Varghese)14221-02-2018 07:32:53 AM
മതവൈരങ്ങൾ (profpa Varghese)8120-02-2018 06:57:05 AM
പട്ടിണിക്കോലങ്ങൾ (profpa Varghese)7418-02-2018 07:09:46 AM
കള്ളദൈവങ്ങൾ (profpa Varghese)9616-02-2018 11:21:02 AM
നീയില്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല (profpa Varghese)68314-02-2018 01:11:01 PM
എല്ലാമൊടുങ്ങട്ടെ (profpa Varghese)23012-02-2018 03:54:27 PM
കള്ളം കാവിയുടുക്കുന്നു!(profpa Varghese)7810-02-2018 02:20:04 PM
നിനക്കുവേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പു.(profpa Varghese)65109-02-2018 06:33:10 AM
പാതാളലോകം (profpa Varghese)5306-02-2018 07:11:14 AM
വിധിയെന്നൊന്നില്ല (profpa Varghese)9205-02-2018 07:32:42 AM
ശൂന്യത (profpa Varghese)19103-02-2018 07:02:11 AM
ജീവിതം ഹോമിക്കുന്നു.(profpa Varghese)7501-02-2018 06:58:02 AM
കുഞ്ഞിന്റെ ചിരി (profpa Varghese)12431-01-2018 10:16:51 AM
തീരാദുഖം (profpa Varghese)8430-01-2018 07:18:12 AM
Not connected :