മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
യാചക പര്യവേഷം (raju francis)7614-09-2017 11:41:02 AM
നിനക്കായി (raju francis)20213-02-2017 02:22:21 PM
പ്രണയം (raju francis)82509-02-2017 12:01:55 PM
പ്രണയം (raju francis)13909-02-2017 12:01:34 PM
viraham (raju francis)11712-01-2017 01:38:36 PM
പ്രണയം (raju francis)22512-01-2017 01:19:50 PM
എന്റെ വിദ്യാലയം (raju francis)24122-12-2016 02:39:50 PM
പെണ്ണെന്ന ജന്മം (raju francis)19026-10-2016 03:20:39 PM
എന്റെ സ്വപ്നം (raju francis)30222-10-2016 01:31:20 PM
വിദ്യാദേവി (raju francis)8319-10-2016 11:25:31 AM
എൻറെ ഭൂമി (raju francis)49214-10-2016 12:35:15 PM
മാലാഖമാർ (raju francis)19314-10-2016 11:50:39 AM
ഹൃദയ നൊമ്പരം(raju francis)72805-10-2016 11:25:53 AM
ഹൃദയ നൊമ്പരം (raju francis)29705-10-2016 11:21:23 AM
ബാല്യകാലം മുതൽ (raju francis)26529-09-2016 02:25:59 PM
നഷ്ടസ്വപ്നങ്ങൾ (raju francis)29728-09-2016 02:39:59 PM
നൂതന വിദ്യ (raju francis)11328-09-2016 02:20:46 PM
പുതുയുഗം (raju francis)15928-09-2016 01:57:37 PM
'അമ്മ (raju francis)30528-09-2016 01:37:51 PM
മഴ (raju francis)29328-09-2016 12:43:20 PM
Not connected :