മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
ഉത്തരമില്ലാത്തവ ?(surabhi.kumar)16505-01-2013 03:24:39 PM
നിരര്‍ത്ഥകം(surabhi.kumar)21226-12-2012 04:25:57 PM
..പ്രകൃതി..(surabhi.kumar)575419-12-2012 05:46:46 PM
വിണ്ട പാതകള്‍(surabhi.kumar)15918-12-2012 11:11:38 AM
മൗനം തേങ്ങുമ്പോള്‍ (surabhi.kumar)19313-12-2012 11:04:41 AM
മാ നിഷാദ(surabhi.kumar)15612-12-2012 02:51:31 PM

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം

മലയാളം കവിതകള്‍ / Malayalam Kavithakal (Poems)