മലയാള കവിത | Malayalam Kavitha


Vaakyam.com: മലയാള കവിത‍. മലയാളം കവിതകളുടെ (Malayalam Kavithakal (Poems)) വെബ്സൈറ്റ്. കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ.


കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
ബീഫ് (thahir)21406-10-2015 01:35:28 AM
പുതിയ കാലം(thahir)30508-11-2014 02:21:52 AM
ഓർമ്മ(thahir)27513-02-2014 03:39:43 PM
സമൂഹം (thahir)21813-02-2014 03:36:01 PM
കണ്ണീർ (thahir)26209-02-2014 08:50:16 PM
ഇടം(thahir)33014-01-2014 09:56:36 PM
വാക്ക്(thahir)22612-12-2013 06:11:53 PM
ചൂല് (thahir)22412-12-2013 06:05:01 PM
നിതാക്കാത്ത്(thahir)11410-11-2013 01:24:42 AM
വിശപ്പ്‌ (thahir)40730-10-2013 01:00:32 AM
എന്‍റെ ഓണം (thahir)12215-09-2013 03:58:57 PM
മരണത്തോട് ഒരു ചോദ്യം (thahir)31406-09-2013 06:18:35 PM
ഭാര്യ (thahir)91705-09-2013 03:28:58 AM
പ്രണയം(thahir)51103-09-2013 05:35:19 PM
ഇന്ത്യ വളര്‍ച്ചയിലാണ്(thahir)51502-09-2013 02:54:01 AM
പതിനേഴു വയസ്സുകാരി(thahir)26327-08-2013 01:00:44 AM
അമ്മേ,,,, മാപ്പ് (thahir)23322-08-2013 04:20:37 PM
റംസാന്‍ വ്രതം(thahir)24021-07-2013 03:45:19 AM
പുതിയലോകം(thahir)19619-07-2013 07:55:58 PM
പുതുവഴി(thahir)18114-07-2013 06:26:06 PM
Not connected :