ഇതര എഴുത്തുകള്‍- Ithara Ezhuthukal / Other Writings

കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
അക്ഷരദീപങ്ങൾ...(Soumya)17708-10-2022 09:39:00 PM
കനകകാന്തിയിൽ...(Soumya)11507-10-2022 11:55:11 PM
അന്തിനേരം പണ്ടൊരു കാലം...(Soumya)15425-08-2022 07:54:37 AM
മലയാളത്തിൻ...(Soumya)12429-07-2022 11:23:40 PM
സഹസ്രകിരണം ...(Soumya)10110-07-2022 12:44:49 AM
ദിനം(Soumya)14006-07-2022 12:59:50 AM
കാററ്(Shinekumar.A.T)16422-04-2022 04:44:13 PM
നിനക്കായ്(Shinekumar.A.T)20518-04-2022 02:27:05 PM
പുതിയ പല്ലവി(Shinekumar.A.T)13401-03-2022 02:34:54 PM
നിലാവേ..(Shinekumar.A.T)18501-03-2022 02:32:19 PM
കാലം(Shinekumar.A.T)21001-03-2022 02:29:05 PM
കർപ്പൂരം(Shinekumar.A.T)13025-02-2022 02:49:03 PM
ഇരുൾ(Shinekumar.A.T)16514-02-2022 03:16:29 PM
ഓർമ്മകളേ..(Shinekumar.A.T)17905-02-2022 10:09:33 AM
ഓർമ്മകൾ(Shinekumar.A.T)15724-01-2022 05:02:53 PM
എൻ്റെ യാത്രാമൊഴി(ദീപ.ഗംഗാധരൻ)16219-06-2021 03:09:19 PM
ജീവിതത്തിന്റെ വഴിതാര (Sherley Thankam Abraham )15102-06-2021 11:41:11 AM
വെയില്(Shinekumar.A.T)8720-05-2021 06:41:31 PM
വെയില്(Shinekumar.A.T)5720-05-2021 06:41:11 PM
ബാല്യം(baiju John)13119-08-2020 06:19:21 PM
Not connected :