പ്രണയ കവിതകള്‍ - Pranaya Kavithakal / Love Poems

കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
നീയില്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല (profpa Varghese)24114-02-2018 01:11:01 PM
ഈ പ്രണയദിനത്തിൽ (നയനബൈജു )14014-02-2018 11:36:06 AM
എല്ലാമൊടുങ്ങട്ടെ (profpa Varghese)10612-02-2018 03:54:27 PM
കരളുകട്ട കള്ളീനിന്നെ...(Soumya)16812-02-2018 12:02:53 AM
നിനക്കുവേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പു.(profpa Varghese)31109-02-2018 06:33:10 AM
നീ...(Soji Das)20908-02-2018 09:28:32 PM
ഓർമകളിൽ....(Akhila Mohan)31807-02-2018 03:38:46 PM
കുരുത്തോലയഴകിന്....(Soumya)15803-02-2018 11:21:48 PM
മകരം പെയ്യും....(Soumya)12903-02-2018 11:14:41 PM
പ്രണയ മഴ(Shafeeq Ullanam)37630-01-2018 09:18:53 AM
അലഞ്ഞിടുന്നു (profpa Varghese)17928-01-2018 06:37:28 AM
ഒരിക്കൽ ഒരു വസന്തകാലത്ത് (Archa Krishnan)40823-01-2018 09:54:10 PM
പ്രേമിക്കുന്നോരങ്ങൊരുമിക്കട്ടെ(profpa Varghese)37822-01-2018 07:25:08 AM
പ്രണയമെന്ന പ്രഹേളിക(Dhanalakshmy g)26521-01-2018 07:30:17 PM
നീ(Priya Udayan)30620-01-2018 02:28:16 PM
ഒരു അനാവശ്യ കവിതയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക്‌... (RIJOY)20217-01-2018 09:23:43 AM
നീരൂറ്റിക്കുടിച്ചു (profpa Varghese)10816-01-2018 12:25:16 PM
പ്രണയം(സീറോ ജാലകം)53009-01-2018 03:42:16 PM
ലഹരി (സീറോ ജാലകം)23908-01-2018 10:02:17 PM
ഒരു മാലഖ (സീറോ ജാലകം)24608-01-2018 10:01:09 PM
jinil
2014-08-14

1) നഷ്ട പ്രണയത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രങ്ങൾ കുറിക്കുവാൻ ഇതുപോലൊരു അവസരം ................ വിവരിക്കുവാൻ വാക്കുകളില്ല. ....... ഇനിയും......... ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കട്ടെ ........................... ..


നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം