മലയാള കവിതകള്‍ - Malayalam Kavithakal / Malayalam Poems

കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
ജീവിതം(Neethy V)28520-11-2022 03:53:47 PM
പുലരി(Jisa Binu)17807-10-2022 03:40:27 AM
അച്ഛൻ(Dhana)13419-06-2022 02:19:05 PM
ചൂട്(Abu Wafi Palathumkara )21005-03-2022 04:44:27 PM
തിരച്ചിൽ(വിവേക് ടി.)11710-02-2022 10:03:29 PM
അമ്മ(Neethy V)12627-12-2021 04:54:29 PM
നീ എന്ന സത്യം (thahira as)17126-12-2021 09:48:11 PM
നീറുന്ന മാതൃത്വം (Jithin L)10221-12-2021 02:39:04 PM
കണ്ണന്റെ രാധിക (Jithin L)11215-12-2021 06:49:52 PM
സൗഹൃദം(Jithin L)16105-12-2021 06:59:42 PM
പ്രാർത്ഥനകൾ..(Jithin L)9227-11-2021 10:54:58 PM
വരികളോടുള്ള പ്രണയം(Jithin L)17425-11-2021 10:16:16 AM
പേരറിയാത്തൊരാൾ (ജയരാജ് മറവൂർ)11405-11-2021 01:23:10 PM
മധുമാസസമുദ്രമേ നീ(ജയരാജ് മറവൂർ)9805-11-2021 01:13:53 PM
സിംപിൾ പെൻഡുലം (ജയരാജ് മറവൂർ)4901-11-2021 02:15:00 PM
ഭ്രാന്തൻ (Kishanjith)12531-10-2021 12:59:12 PM
മഴക്കാഴ്ചകൾ(Abu Wafi Palathumkara )12421-10-2021 01:25:27 PM
ഇരവിന്റെ സംഗീതം(ദീപ.ഗംഗാധരൻ)10411-10-2021 08:23:10 AM
ഉമ്മച്ചിയും വാപ്പിച്ചിയും(Abu Wafi Palathumkara )8626-09-2021 03:41:25 PM
മഴയും മരവും(S RETNAKARAN)12220-09-2021 12:27:39 PM
Not connected :