ഹാസ്യം (തമാശ) - Hasyam (Thamasakal) / Jokes

കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം തീയതി
"ഇന്ന് രൊക്കം നാളെ കടം"(Padmanabhan Sekher)20004-09-2020 03:36:52 AM
ചിന്തകൻ(Padmanabhan Sekher)11630-07-2020 01:18:43 AM
ഭാര്യയുടെ വിരഹകവിതയും പ്രവാസിയുടെ മറുപടിയും(C K Sudarsana Kumar)15021-03-2020 12:12:30 PM
വരവെത്ര? ചെലവഞ്ഞാഴി(C K Sudarsana Kumar)8312-03-2020 03:21:02 PM
ഉണ്ട കാണാതെ(ശ്യാംകുമാർ.എൻ)10914-02-2020 09:09:42 PM
ആശാൻ(Muhammad Rafshan FM)14201-07-2019 12:05:34 PM
സെൽഫി ആപ്സ് (SUBIN VAZHUNGAL)43929-12-2018 06:19:13 PM
ആട്ടം (Steffin)13422-12-2018 12:23:45 AM
ചിറകു വിരിഞ്ഞ ഞാൻ(Supertramp)31030-11-2018 11:00:13 PM
മീറ്റു(sreeraj)10824-11-2018 03:37:05 PM
മഴക്കെടുതിയിലകപ്പെട്ട സ്ത്രീ (Sabeela Noufal)16713-09-2018 01:25:45 PM
സെൽഫി(Noushad Plamoottil)22715-08-2018 05:15:04 PM
വിശ്വാസം(Noushad Plamoottil)25115-08-2018 02:52:13 PM
സ്വപ്‌നകാമുകി സാത്താന്‍ പ്രേയസി(Neeleeswaram Sadasivankunji)30730-06-2018 12:26:43 PM
കൊതിയന്‍(Neeleeswaram Sadasivankunji)25427-06-2018 12:46:37 PM
അപ്പിമാഹാത്മ്യം(മനു പണിക്കരോടത്ത്)21902-05-2018 01:09:43 PM
പുച്ഛം !!!!!!!!!(Anu Chandran)54115-03-2018 12:38:12 PM
വാമൊഴി (SALINI)23313-02-2018 10:53:29 AM
കൊള്ള(Sandeep Verengil)19410-01-2018 09:43:13 AM
രോഗം(Dr Manjusha Ranjith)29219-12-2017 06:08:58 PM
Not connected :