നമ്മൾ ഓർക്കുക... - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

നമ്മൾ ഓർക്കുക... 

ജീവന്മരണ സമരത്തിനായ്‌ നമ്മൾ
ഈവഴിവക്കിൽ നിരക്കെ
കൊടിയേതു കൊടിയുടെ നിറമേത് നോക്കേണ്ട കൊടിയ ദ്രോഹത്തെ ചെറുക്കാൻ
കൂട്ടത്തിൽ ചേരുവാൻ കൂടുന്നവരെനാം
കൂട്ടരായ്തന്നെ കരുതേണം
കൂർത്ത കല്ലാരോ നിരത്തിയ പാതയിൽ
ക്കൂടി നാം മുന്നോട്ടു പോകെ അഴലൊന്നും അനുഭവിച്ചറി യാത്ത കൂട്ടുകാർ
വഴിയിൽ പിരിഞ്ഞു പോയേക്കാം
ചതി പലരൂപത്തില് അണിയിച്ചൊരു ക്കുവോർ പതിയിരുന്നാ ക്രമിച്ചാലും
കൂസലെന്യേനമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിടും
കൂടെയു ണ്ടീ നാടുമുഴുവൻ...


up
0
dowm

രചിച്ചത്:വി ടി സദാനന്ദൻ
തീയതി:09-02-2014 08:01:18 PM
Added by :vtsadanandan
വീക്ഷണം:253
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :