സ്വന്തം - ഇതരഎഴുത്തുകള്‍

സ്വന്തം 

ഇടം ആരുടെയും സ്വന്തമല്ല
നാം കണ്ടെത്തിയ ഇടം
അടുത്ത നിമിഷം
മറ്റൊരാൾ കൈവശപ്പെടുത്തും
ആ ഇടം അയാൾക്കും സ്വന്തമല്ല.
സ്വന്തമെന്നു കരുതുന്നതൊന്നും
ആർക്കം ഒരിക്കലും സ്വന്തമല്ല
എന്ന തിരിച്ചറിവു മാത്രം
നമുക്ക് എന്നും സ്വന്തം.


up
0
dowm

രചിച്ചത്:ഷൈന് കുമാർ വെട്ടക്കല്
തീയതി:30-04-2015 07:52:11 AM
Added by :Shinekumar.A.T
വീക്ഷണം:220
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :