നിക്ഷേപം - ഇതരഎഴുത്തുകള്‍

നിക്ഷേപം 

പുതിയ ബാങ്കുകള്
തുറക്കാന് പോകുന്നു...
നാടെങ്ങും.....
പണയമായ് മാനവ
ഹൃദയങ്ങള് സ്വീകരിക്കപ്പെടും.....


up
0
dowm

രചിച്ചത്:ഷൈന്കുമാര്
തീയതി:04-04-2016 07:29:43 PM
Added by :Shinekumar.A.T
വീക്ഷണം:152
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :