ദൈവത്തിൻറെ വാതിൽ - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

ദൈവത്തിൻറെ വാതിൽ 

ദേവന്മാർ വാതിൽ
നിങ്ങളുമായി തുറക്കുക
അങ്ങനെ പുഞ്ചിരി
വിഷമിക്കേണ്ട
പാപത്തിന്റെ കുറിച്ച് ...

സീൻ ആശ്രയിക്കുന്നത്
മരണത്തെക്കുറിച്ച്
മരണം പാപമല്ല
ഓരോ ഓരോ പാപം
തീര്ക്കുക
മരണം
അതുപോലെ
ഓരോ സ്നേഹം
മറ്റുള്ളവരെ ...
ആയി ഒരേ
ദൈനംദിന ആസ്വദിക്കാൻ
നിങ്ങൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു
ദേവന്റെ വാതിൽ
ഓരോ എവിടെ
സ്വതന്ത്ര ...


up
0
dowm

രചിച്ചത്:
തീയതി:19-06-2016 06:42:12 PM
Added by :otteri selvakumar
വീക്ഷണം:126
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :