ചിന്തേ ചിന്ത  - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

ചിന്തേ ചിന്ത  

പല പല കാര്യങ്ങൾ
ചിന്തിച്, ചിന്തിച്
നേരം പുലർന്ന
തറിഞ്ഞെല്യ!

പല വിധ കാര്യങ്ങൾ
ചിന്തിച്, ചിന്തിച്,
നേരമിരുട്ടിയെ
തറിഞ്ഞെല്യ!

ചിന്തതൻ ചിന്തയിൽ
ചിന്തിച്, ചിന്തിച്,
ചിതപോലായി തീർന്നെന്റെ
ജീവിതവും!

പാട്ടും കേക്കണം
കൂത്തും കാണണം
കാര്യങ്ങളൊക്കെ
നടക്കൂം വേണം

ചിന്തിച്ചാലൊന്നിനും
അന്തോല്യ
ചിന്തേൽ ഇല്ല്യോരു
കുന്തോംല്യ
up
0
dowm

രചിച്ചത്:പി.എൽ.ജyson
തീയതി:12-07-2017 05:13:13 PM
Added by :PL JAISON
വീക്ഷണം:65
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :