സന്ദേശം  - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

സന്ദേശം  

വിദ്യാർത്ഥിയായാലും
രോഗിയായാലും
കച്ചവടമായാലും
ഉപഭോക്താക്കളെല്ലാം
ചൂഷണത്തിന്റെ
നിയമങ്ങളെല്ലാം
അനുസരിച്ചു-
പീഡനങ്ങൾക്കു-
വിമർശനം വേണ്ടെന്ന-
സന്ദേശമാണെങ്ങും.

അധ്വാനമില്ലാത്തവർക്ക്
അലവൻസും പദവിയും
അഴിമതിക്കാർക്ക് അവാർഡും
അധ്വാനിക്കുന്നവർക്കു-
ചൂഷണവും പ്രതിഫലവും
ഇല്ലാതെ പീഡനവും.


up
0
dowm

രചിച്ചത്:മോഹൻ
തീയതി:18-06-2019 08:52:53 AM
Added by :Mohanpillai
വീക്ഷണം:57
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :