സ്വർഗ്ഗ൦ - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

സ്വർഗ്ഗ൦ 

സ്വർഗ്ഗ൦
മനുഷകല്പനാസൃഷ്ടി
സ്വർഗ്ഗ൦
അതൊരു സുഖമാണ്
സ്വപ്നത്തിൽ അവിടെ
പോയിട്ട് വരുന്നത്
ഒരു രസമാണ് .

ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചു
താളുകൾ അക്കമിട്ട്
ആടുന്ന കോപ്രായങ്ങൾ
എല്ലാം മുഴുഭ്രാന്താണ്.
Vinod kumar V


up
0
dowm

രചിച്ചത്:വിനോദ്‌കുമാർ വി
തീയതി:12-06-2021 10:43:43 PM
Added by :Vinodkumarv
വീക്ഷണം:75
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :