സ്നേഹത്തി൯ പാനപാത്രം - പ്രണയകവിതകള്‍

സ്നേഹത്തി൯ പാനപാത്രം 

സഖീ നിറക്കുകെ൯ പാനപാത്രം
നിന്നിലൂറും പ്രണയത്തിനാൽ
ആസ്വദിക്കട്ടെ ഞാനാവോളമിന്നൊരാ-
കോമളാധരം ശീതളം മോഹനം.

സ്നേഹത്തി൯ തേ൯തുള്ളി നീ പൊഴിക്കും
പ്രണയത്തി൯ തേനറ നിറഞ്ഞ് പൊന്തും
കുരുവിയായ് വന്നുഞാനാവോളമിന്നൊരാ
തേ൯നുക൪ന്നുന്മാദ നൃത്തമാടും

അധരങ്ങൾ വേണുവിൽ ചേ൪ന്നനേരം
നി൯ മല൪ പീലികൾ നൃത്തമാടി
കണ്ണന്റെ വേണുവിൽ നിന്നുയരും
പ്രണയാ൪ദ്ര നാദമായ് നീയൊഴുകി

കണ്ണനിൽ രാധയലിഞ്ഞപോലെ
നീ എന്നിലലിയുന്ന നിമിഷമേതോ
വാ൪മുകിൽ പെയ്തൊഴിഞ്ഞു തോരും
നീ൪തുള്ളി ഭൂവിലലിഞ്ഞ പോലെ


up
1
dowm

രചിച്ചത്:Yash
തീയതി:09-02-2023 11:52:42 AM
Added by :.yash
വീക്ഷണം:127
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :