തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കവിതകള്‍

കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് വീക്ഷണം വ്യക്തികള്‍ തീയതി
Malayalam(Akhila Mohan)43131-01-2018 11:16:59 AM
സമയത്തിന് (Mohanpillai)33103-02-2018 07:19:11 PM
ഇടുങ്ങിയ രാജ്യസ്നേഹം (Mohanpillai)31107-02-2018 06:21:02 PM
തരംപോലെ (Mohanpillai)19110-02-2018 07:53:39 PM
തൊഴിലില്ലായ്മയിലെ തൊഴിൽ (Mohanpillai)24111-02-2018 08:47:11 PM
കരളുകട്ട കള്ളീനിന്നെ...(Soumya)67112-02-2018 12:02:53 AM
സീത പറയുന്നു...(Akhila Mohan)22112-02-2018 12:24:30 PM
വിശ്വാസം (Mohanpillai)36112-02-2018 03:00:54 PM
അനുഭവം (Mohanpillai)27113-02-2018 10:32:42 AM
അന്നും ...... ഇന്നും ......(SALINI)40113-02-2018 10:42:10 AM
വാമൊഴി (SALINI)30113-02-2018 10:53:29 AM
നീയില്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല (profpa Varghese)77114-02-2018 01:11:01 PM
റോഡുപണി (Mohanpillai)15115-02-2018 07:32:55 PM
കള്ളദൈവങ്ങൾ (profpa Varghese)22116-02-2018 11:21:02 AM
പരാജിതർ(Akhila Mohan)21116-02-2018 03:22:57 PM
ബാല്യം(DILEEP KANAKAPPALLY)21117-02-2018 11:50:28 AM
നിഴലായെന്നും (സുമിഷ സജിലാൽ മരുതൂ)37117-02-2018 08:00:06 PM
നാവനക്കാതെ (Mohanpillai)11117-02-2018 09:12:34 PM
പട്ടിണിക്കോലങ്ങൾ (profpa Varghese)23118-02-2018 07:09:46 AM
മുൻജന്മ സുകൃതം (സുമിഷ സജിലാൽ മരുതൂ)16119-02-2018 12:11:01 PM
Yoonus
2013-05-10

1) ആരാണ് ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പുകാര്‍ എന്നറിയാന്‍ ഒരു കൌതുകം

hashim
2014-06-25

2) വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്...


നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം

മലയാളം കവിതകള്‍ / Malayalam Kavithakal (Poems)