ഓര്‍മ്മയില്‍.. (അന്‍വര്‍ ഷാ ഉമയനല്ലൂര്‍) - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

ഓര്‍മ്മയില്‍.. (അന്‍വര്‍ ഷാ ഉമയനല്ലൂര്‍) 
കവിത അന്‍വര്‍ ഷാ ഉമയനല്ലൂര്‍


ഓര്‍മ്മയില്‍..


പുതിയ കല്പടവുകള്‍ക്കയറിയന്നന്‍പിന്റെ-
യറിവുകളേറെപ്പകര്‍ന്ന കാലം
ശ്രുതിമധുരസലിലസംഗീതമായരുവികള്‍
ഹരികീര്‍ത്തനങ്ങളുരച്ച കാലം
മതിലാലകംവേര്‍പെടുത്താതെയൊരുനല്ല-
സദ്യപോല്‍ജന്മംരുചിച്ച കാലം
കനിവിന്റെ നെല്‍പ്പാടമരികെയുണ്ടായിരു-
ന്നഴകാര്‍ന്നഗ്രാമങ്ങളായിരുന്നു
കതിരുകള്‍ മധുതൂകിനിന്നയക്കാലമെന്‍
കനവുപോലതിരമ്യമായിരുന്നു
മിഴികളന്നാര്‍ദ്രനിലാവുപോ,ലൊരുമതന്‍
പനിനീരുതൂകിത്തുടുത്തിരുന്നു
സുമതോരണങ്ങളണിഞ്ഞ ദ്രുമങ്ങള്‍തന്‍
ശീതളഛായയൊന്നാസ്വദിക്കാന്‍
തെല്ലു വലുപ്പവുംകാട്ടാതെ പതിവുപോല്‍
കവിതകള്‍ പാടിനാമന്നണഞ്ഞു
കുളിരേകിയെങ്ങുമുയര്‍ന്ന സ്വരങ്ങള്‍തന്‍
നിരകളാലോണം തളിരണിഞ്ഞു
ചേറുപുരണ്ടവര്‍ക്കകതാരിലൊരു, ഹരിത-
ഗീതകം മുറിയാതുയര്‍ന്നിരുന്നു
മതിവരുന്നില്ലയെന്‍ സ്മരണയിലുണരുന്ന-
പൊന്നോണമേ, മമ ഗ്രാമബാല്യം
നദിപോലെയൊഴുകിയകന്നുവല്ലോ,സൗമ്യ-
ശാലീനഭാവം നുകര്‍ന്ന കാലം.
* * *

കനിവാകെവറ്റിയിപ്പുലരിതന്‍ചിരിമാഞ്ഞ-
പോലായി വാനവുമിന്നു-പാരും
പേരിന്നുപോലുമില്ലാതെയായ് ശാന്തിതന്‍
നൈര്‍മ്മല്യകാവുമാപ്പൂനിലാവും
വിധിയിന്നിതൊക്കെയുമെന്നു; കരുതുവാ-
നാകില്ല,വ്യഥയാലുടഞ്ഞുചിത്തം
കഥകഴിഞ്ഞെന്നപോല്‍മൂകമായ്,കാരുണ്യ-
കാവ്യങ്ങള്‍കേള്‍പ്പിച്ച ജന്മഗ്രാമം
ഹര്‍മ്മ്യങ്ങളെങ്ങുമുയര്‍ന്നു- മറഞ്ഞുപോയ്-
നൈര്‍മ്മല്യ കോകിലാനന്ദഗീതം
വറ്റുന്നുപിന്നെയും സ്നേഹാര്‍ദ്രസരസ്സുകള്‍
തെറ്റിവന്നീടുന്നൃതുക്കള്‍പാരില്‍.
* * *
വല്ലാതെ നിലമറക്കുന്നവര്‍ പതിവുപോല്‍
തലമറന്നെണ്ണതേയ്‌ക്കാനുറയ്ക്കെ,
വിഷലിപ്‌ത ഹൃത്താലൊരുവന്റെ സൗഖ്യം
കെടുത്തിടാന്‍മാത്രമമര്‍ന്നിരിക്കെ
വന്നടുത്തെത്തുന്നതെങ്ങനെന്‍ലോകമേ-
യനുപമകാലങ്ങ,ളനുഭവത്താല്‍
സുഖനിദ്രയെന്തെന്നറിയുന്നതെങ്ങനെന്‍
കാലമേയരുമകളിനി,വരത്താല്‍
വീണടിഞ്ഞെത്രയി,ന്നിവിടെയീ ധരണിയി-
ലീണങ്ങളാകേണ്ട ജീവിതങ്ങള്‍?
തിരികെയെത്തീടാന്‍ മടിക്കുന്നു കമനീയ
വര്‍ണ്ണങ്ങളകലെനിന്നീധരയില്‍
ശുഷ്‌കചിത്തങ്ങളില്‍ നിറയുമീവൈകല്യം
ഹൃത്തിനേകില്ല! കൈവല്യസൂനം
വ്യര്‍ത്ഥമാക്കേണ്ടതല്ലവനിയില്‍ ജീവിതം;
ശക്തമാക്കേണ്ടതാണിറ്റുസ്നേഹം
വറ്റിടാനനുവദിച്ചീടായ്‌ക! കവിതപോല്‍
കാത്തുക്ഷിക്കേണ്ടതാണുകാലം
ചുറ്റുമിരുള്‍പ്പടര്‍ത്തീടും തടുക്കായ്‌കില്‍
മുറ്റിനില്‍ക്കുന്നതാം; ഛിദ്രഭാവം
കാവല്‍നില്‍ക്കാ,മീ-പ്രപഞ്ച സുഖതാളം-
തെളിമയോടുയരട്ടെ നിത്യകാലം
തളിരണിഞ്ഞീടാനൊരുങ്ങുന്നു: കേരളം:
തളരാതെസ്‌പന്ദിച്ചിടട്ടെ! ലോകം.


up
0
dowm

രചിച്ചത്:അന്‍വര്‍ ഷാ ഉമയനല്ലൂര്‍
തീയതി:19-03-2015 11:09:08 AM
Added by :Anwar Shah Umayanalloor (അന്‍വര്‍
വീക്ഷണം:187
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :