കുട്ടനും മുത്തിയും. - ഇതരഎഴുത്തുകള്‍

കുട്ടനും മുത്തിയും. 

മുററത്തു് മണ്ണപ്പം ചുട്ടിരിക്കും,
കുട്ടനെ നോക്കീ ചിരിച്ചു മുത്തി.
പല്ലുകിളുര്‍ക്കാത്ത മോണകാട്ടി,
മുത്തിയെ ചിരിച്ചു കുട്ടന്‍.
പല്ലുകൊഴിഞ്ഞൊരു മോണകാട്ടി,
കുട്ടനെ നോക്കി ചിരിച്ചു മുത്തീ.


up
0
dowm

രചിച്ചത്:അച്ചുവേട്ടന്‍
തീയതി:27-03-2015 09:38:07 PM
Added by :Ashok Kumar Gopala Pillai
വീക്ഷണം:95
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :