കവിത - ഇതരഎഴുത്തുകള്‍

കവിത 

മരങ്ങളിലല്ല
കവിതകള് പിറക്കുന്നത്....
തൂലികയില് നിന്നല്ല
കവിതകള് ഒഴുകുന്നത്.....
പൂവിനെ കാണുന്പോള്
കവിത വിരിയാറില്ല....
പെണ്ണിനെ കണ്ടാലും
കവിത മുളക്കില്ല...
അനുഭവങ്ങളില് മുക്കിയ
കാലത്തിന്റെ തൂലികയില്
മനസ്സിന്നാഴങ്ങളില്
കവിത ജനിക്കുന്നു.....


up
0
dowm

രചിച്ചത്:ഷൈന്കുമാര്
തീയതി:03-04-2016 10:29:58 PM
Added by :Shinekumar.A.T
വീക്ഷണം:139
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :