അമ്മ - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

അമ്മ 

അമ്മ

അമ്മയെന്നാൽ നിർവചനങ്ങൾക്ക് അതീതമാം ഏകവചനമാണ് .

അമ്മയെന്നാൽ അനുഭവങ്ങൾക്കതീതമാം നിർവൃതിയാണ്

അമ്മയെന്നാൽ കരുതലുകൾക്കതീതമാം വാൽസല്യമാണ്

അമ്മയെന്നാൽ മേന്മകൾക്കതീതമാം നന്മയാണ്

അമ്മയെന്നാൽ വികാരങ്ങൾക്കതീതമാം സ്നേഹമാണ്

അമ്മയെന്നാൽ ആശകൾക്കതീതമാം ആശ്രയമാണ്

അമ്മയെന്നാൽ ദുഖങ്ങൾക്കതീതമാം സാന്ത്വനമാണ് .

അമ്മയെന്നാൽ എല്ലാത്തിനുഅതീതമായി എല്ലാമെല്ലാമാണ് .

(അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു )

by

അനിൽകുമാർ വാഹരി
up
0
dowm

രചിച്ചത്:അനിൽ കുമാർ വാഹിരി
തീയതി:25-05-2016 11:09:40 AM
Added by :അനിൽ കുമാർ വാഹിരി
വീക്ഷണം:149
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :