സ്നേഹത്തിൻറ്റെ വിലാപം - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

സ്നേഹത്തിൻറ്റെ വിലാപം 

അകലങ്ങളിൽ ബന്ധിതമായ ഞാൻ
കൂടെ പിറപ്പിൽ നഗ്നമാവുന്നു.

സദനങ്ങളിൽ തളച്ചിടപ്പെട്ട ഞാൻ
കാമിനിയിൽ ഏറെ തളിരിടുന്നു.

നിൻ ചോരയിൽ വിരിഞ്ഞ ഞാൻ
അഴുക്കു ചാലിൽ ഏകയാകുന്നു.

ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ അകറ്റപ്പെട്ട ഞാൻ
ഒരു പുഞ്ചിരിയിൽ ഒതുങ്ങിടുന്നു.

"ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ"
എന്ന കദനത്താൽ കുറിക്കുന്നു
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്നേഹം


up
0
dowm

രചിച്ചത്:ഹാമിദ് എംഎച്ച് വണ്ടിത്താവളം
തീയതി:26-05-2016 08:07:05 AM
Added by :Hamid Ibnu Hamza Baqavi
വീക്ഷണം:179
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :