മായ്ക്കാൻ കഴിയുമോ - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

മായ്ക്കാൻ കഴിയുമോ 

മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഓർമകൾ മായ്ക്കാൻ കഴിയുമോ എൻ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും..

ചില ഓർമകൾ സന്തോഷം പകർന്നിടുമ്പോൾ ചില ഓർമകൾ വേദനകൾ നൽകിടുന്നു..

ചില ഓർമകൾ പിന്തുടരും നിഴല് പോൽ വേട്ടയാടിടുന്നു ഓരോ നിമിഷവും..

ചില ഓർമകൾ ജീവിത യാത്രയിൽ കരുത്തു പകർന്നീടുന്നു ജീവനിൽ ...

ഓർക്കാൻ നിനക്കാത്ത നൊമ്പരം നൽകും ഓർമകൾ മായ്ക്കാൻ കഴിയുമോ ..

മായ്ക്കാൻ കഴില്ലെന്നു അറിയാം എങ്കിലും ഒരു മോഹം തോന്നിടുന്നു..


up
0
dowm

രചിച്ചത്:എം ആർ
തീയതി:28-06-2016 02:47:11 PM
Added by :Muhammad Rafshan FM
വീക്ഷണം:185
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :