പുഞ്ചിരി പെണ്ണേേേ.. - പ്രണയകവിതകള്‍

പുഞ്ചിരി പെണ്ണേേേ.. 

പെണ്ണേേേ..
നിനക്കു ചിരിക്ക്യുവാാന്..
നിന്റെ മുഞ്ചില് നിന്നേ ചിരിച്ചോളു..
പെണ്ണേേേ..
നിനക്കു കരയുവാാന്..
അന്റെ കണ്ണില് നിന്നേ കരഞ്ഞോളു..


up
1
dowm

രചിച്ചത്:Sadhn 4s Bachn..
തീയതി:05-07-2016 09:14:15 PM
Added by :Sadhn..
വീക്ഷണം:301
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :