മഴക്കൂട്ട് - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

മഴക്കൂട്ട് 

നനയാ൯ കൊതിച്ചിരുന്നു മഴ
കുടയെ കൂട്ടുവാ൯ മടിച്ചു
കുട പക്ഷേ കൂട്ടുകാരെത്തന്നു
കുട തുറന്നു വെച്ചതെന്നും
കൂടെ നടക്കുന്നവ൪ക്കായായിരുന്നു
മഴക്കൂട്ട് മഴയോടെ പെയ്തൊഴിഞ്ഞു
കുടയില് തനിച്ചായി
മഴ പോലും നോക്കിച്ചിരിച്ചു
മനമെന്നും മഴയെ പ്രണയിച്ചു
കുടയെന്നും ഒരു കൂട്ടിനായ് മോഹിച്ചു
മഴ നിന്നു മനം മരുവായ്
മനസി൯ വേഴാമ്പലോ കേണു
ഇനി നനയണം ഒരു പെരുമഴ
കൂട്ടായ് കുടയില്ലാതെ
കൂട്ടരില്ലാതെ
മഴക്കു കൂട്ടായ്
മണ്ണിനു കൂട്ടായ്


up
0
dowm

രചിച്ചത്:
തീയതി:10-10-2016 09:51:46 PM
Added by :Sarath Mohan M
വീക്ഷണം:236
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :