ഒരു നീമിഷം - പ്രണയകവിതകള്‍

ഒരു നീമിഷം 

ഒരു നീമിഷം കൂടി തരുമോ
ഒരു കുഞ്ഞുമോഹം പങ്കുവെക്കാന്
ഒരു രാത്രിനീളെ പറയുവാന് ഉണ്ട്ങ്കിലും
ഒരു നീമിഷം മാത്രം എന്നികായി സഖി ..
ഒരു വഴി തെറ്റിയയാത്ര പോലെ നാം
ഒരുനാള്‍ ഒരു നീമ്ഷത്തില്‍ വേര്‍പീരിയണ്ടാവര്‍............ .........
....up
0
dowm

രചിച്ചത്:dheeraj
തീയതി:26-12-2011 11:42:59 PM
Added by :Dheeraj
വീക്ഷണം:359
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :