ആയിരം രൂപ  - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

ആയിരം രൂപ  

ഇരുണ്ട ലോകത്തിന് ചുറ്റും
തെന്നിനീങ്ങുന്ന യുവജനങ്ങളെ
നമ്മുക്ക് ചുറ്റും വിടരാൻ കൊതിക്കുന്ന ബാല്യങ്ങളുടെ
ഒരു നേരത്തിന് ഒരുവയറിനു അന്നം തേടിയുള്ള
നിലവിളികൾ നിങ്ങൾ കേൾകുന്നുവോ

ആയിരങ്ങളുടെ താളുകൾ
ഇടവഴികളിൽ പറന്നു
നീങ്ങുന്നതിനു ഇന്നി
കാണുവാൻ പോകുന്ന
വിസ്മയ കാഴ്ചകൾ ഞാൻ
പറഞ്ഞു നൽകണമോ

എങ്ങും പരക്കുന്ന ഇരുണ്ട
രാത്രികൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യ
എന്ന മഹാരാജ്യത്തിൽ
പരാകുന്നുവോ ...

റാഫി കൊല്ലം


up
0
dowm

രചിച്ചത്:റാഫി കൊല്ലം
തീയതി:10-11-2016 05:08:59 PM
Added by :Rafi Kollam
വീക്ഷണം:148
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :