പ്രണയം  - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

പ്രണയം  

പ്രണയം ഭൂമിതൻ അഗ്നിനാളം
ലോകം കൺചിമ്മിയപ്പോൾ പൂവിട്ടൊരു
അമൃതേത്തിൻ നിറകുടം
ആദി പരുഷൻ തൻ ഹ്ര്യദയത്തിൽ
പൂവിട്ടൊരു അമൃത ലാവണ്യം
ഹൃദയം ഹൃദയത്തോട് മന്ത്രിക്കും
പുണ്യ സല്ലാപം
മഴത്തുള്ളിതൻ സൗന്ദര്യം
കത്തിജ്വെലിക്കുന്ന സൂര്യൻ പോൽ
മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ സുഗന്ധം പരത്തും പനിനീർപൂവുപോൽ
പീലിവിടർത്തിയാടും എൻ മയിൽ പോൽ
ശാന്തമായി ഒഴുകും പുഴപോലെ


up
0
dowm

രചിച്ചത്:raju
തീയതി:09-02-2017 12:01:34 PM
Added by :raju francis
വീക്ഷണം:139
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :