വാലാട്ടിക്കിളി  - മലയാളകവിതകള്‍

വാലാട്ടിക്കിളി  

ഇന്നെന്തുപറ്റി
യുഷസ്സേയിനിയു
മുണർന്നില്ല നീ?

ഇല്ലില്ലുണർന്നില്ല
ഞാനിന്നു വാലാട്ടി
ക്കിളി ചിലച്ചില്ല!

വാലാട്ടിക്കിളി
നീയെവിടെ
ന്ത്യേനിയും ചിലച്ചില്ല?

വേടന്റെ കെണി
യിൽ വീണുപോയ)
ശേമറ്റു ഞാനിരിപ്പൂ!

വാങ്ങിയോളം നിന്നെ
ഞാനിപ്പം തിടുക്കത്തി
ലൊന്നു ചിലക്കുമോ
ഉണരട്ടെയുഷസ്സവൾ?

ദാ, ഞാൻ ചില
ച്ചുണർന്നുഷസ്സും -
വരിക വേഗം
നിന്നെ കാത്തിരിപ്പൂ ഞാൻ!


up
0
dowm

രചിച്ചത്:പി എൽ ജെയ്‌സൺ
തീയതി:02-08-2017 01:59:43 PM
Added by :PL JAISON
വീക്ഷണം:115
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :