മായം മായം മായം മാത്രം  - ഹാസ്യം

മായം മായം മായം മാത്രം  

അരിയിലും മായ
മരവിലും മായ
മറവിലും മായ
മുപ്പിലും മായം!

കടുകിൽ മായ
മുലുവേൽ മായ
മെണ്ണേൽ മായം
വെണ്ണേൽ മായം!

മല്ലീൽ മായം,
മുളകേൽ മായം,
ചുക്കിൽ മായം
ചുണ്ണാമ്പിലും മായം!

ചായേൽ മായം,
കാപ്പീൽ മായം,
പാലിൽ മായം,
പാൽപൊടീൽ മായം!

പരിപ്പിൽ മായം,
പയറിൽ മായം,
വെള്ളിയിൽ മായം,
വെള്ളത്തിൽ മായം!

മരുന്നിലും മായം,
വെഷത്തിലും മായം,
കള്ളിലും മായ
മളവിലും മായം!

മായം, മായം, സർവത്ര മായം,
എന്തിനേറെ, മായത്തിലും മായം,
സ്വപ്നത്തിലും മായം!
up
0
dowm

രചിച്ചത്:പി എൽ ജെയ്‌സൺ
തീയതി:02-08-2017 02:22:59 PM
Added by :PL JAISON
വീക്ഷണം:354
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :