ജീവിതം നമുക്കങ്ങടിച്ചുപൊളിക്കാം - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

ജീവിതം നമുക്കങ്ങടിച്ചുപൊളിക്കാം 

ജീവിതപാതയിൽ കാതങ്ങളധികമല്ല
കാതരരായിരിക്കുന്നതിലൊരു കഥയുമില്ല
മാതാപിതാക്കളെയുമുറ്റവരേയു-
മെല്ലാം ഹൃത്തിലൊതുക്കി നോക്കി
തലവുയർത്തി തപം ചെയ്തു ധനം വരുത്തി
ജീവിതം നമുക്കങ്ങടിച്ചുപൊളിക്കാം.


up
0
dowm

രചിച്ചത്:പ്രൊഫ്. പി.എ.വര്ഗീസ്
തീയതി:16-09-2017 02:52:51 PM
Added by :profpa Varghese
വീക്ഷണം:91
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :