[ആ]രോഗ്യകേരളം - ഹാസ്യം

[ആ]രോഗ്യകേരളം 

ജനിച്ചുവീഴുന്ന കുഞതിനെയെല്ലാം


ആ ചില്ലുകൂട്ടിലിട്ടടക്കണം,


കയ്യില്‍ തുട്ടുളളവന്മാര്‍ക്കെല്ലാം


എണ്ണം പറയാന്‍ രോഗവും,


പട്ടിണിപ്പാവങ്ങള്‍ക്


തള്ളിനില്കുന്ന വാരിയെല്ലുമായാല്‍ ,


നമ്മുടെ [ആ]രോഗ്യകെരളതതിനെ


വെള്ളപൂശിയ വാഹനത്തില്‍

നെഞ്ഞും നിവര്‍തതിക്കിടതതാം


up
0
dowm

രചിച്ചത്:
തീയതി:13-05-2012 07:48:32 PM
Added by :Haifa Zubair
വീക്ഷണം:202
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :