അടിമകൾ  - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

അടിമകൾ  

മേഘപ്രചണ്ഡഗർജ്ജനങ്ങൾ മാർത്താണ്ഡനെരിക്കുന്നപാതകൾ. കാർകൊണ്ടലുലക്കുന്ന നിലാവരുമ്പാത്ത കടപ്പത്രംകരണ്ടുന്ന തീകുണ്ഡമാളുന്നമനസ്സുകൾ. കഷ്ടകാണ്ഡമുഖരിതം അന്ധകാരനിർഭരംഹൃദന്തം മൃത്യു മോചനാമൃതം.


up
1
dowm

രചിച്ചത്:
തീയതി:24-02-2018 07:00:29 AM
Added by :profpa Varghese
വീക്ഷണം:83
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :