ആ പ്രകാശം  - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

ആ പ്രകാശം  

ചിലർ നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ
മിന്നിമറഞ്ഞു പോകും
അപ്പോ കരുത്തും അത്
ഒന്നും നമ്മുടെ സ്വന്തം അല്ലല്ലോ എന്ന്,
ആ ചിന്തിക്കുന്നിടതാണ്ആ, പ്രകാശം
നമ്മുടെ സ്വന്തം ആയിരുന്നു
എന്ന് വൈകി മനസ്സിലാക്കുന്നത്
അവിടെയാണ് ജീവിതത്തൈ തിരിച്ചറിയുന്നത്


up
0
dowm

രചിച്ചത്:റാഫി കൊല്ലം
തീയതി:16-05-2018 04:48:38 PM
Added by :Rafi Kollam
വീക്ഷണം:85
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :